Naujienos

Dar vienas lietuvių kūrėjų laimėjimas: knygai „Laimė yra lapė“ – apdovanojimas JAV

Knyga „Laimė yra lapė“ / Akcijos „Metų knygos rinkimai“ organizatorių nuot.

Vašingtone teikiamas Amerikos bibliotekų asociacijos apdovanojimas „The Batchelder“ šiemet skirtas lietuvių autorių kūriniui – rašytojos Evelinos Daciūtės ir iliustruotojos Aušros Kiudulaitės knygai „Laimė yra lapė“. Plačiau…

Vasarą ir mokslo metais vaikus vėl kvies neformaliojo švietimo projektai

Baigėsi Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos neformaliojo vaikų švietimo projektų finansavimo konkursas. Komisija atrinko finansuoti 26 projektus iš 89 pateiktų, jiems paskirstyta 150 tūkst. eurų. Bendrojo ugdymo ir meno mokyklos, universitetai, viešosios, koncertinės įstaigos, jaunimo centrai vaikams vasarą ir kitais mokslo metais pasiūlys daugybę veiklų: atrasti ir išbandyti biomimikrijos galimybes, mokytis groti su legendinio „Trimito“ orkestro muzikantais, keliauti po Lietuvą, išbandyti save tarptautiniame vaikų vasaros universitete, sportuoti, konstruoti. Informacija, koks projektas kada prasidės, kokios galimybės jame dalyvauti, bus skelbiama konkrečioje mokykloje, kuri dalyvauja viename ar kitame projekte.   Plačiau…

Mokytojų, dirbančių lituanistinėse mokyklose, studijos

Vilniaus universitete vyko Lituanistinės studijos užsienio lituanistinių mokyklų mokytojams.

Birželio 9–23 d. Vilniaus universiteto Taikomosios kalbotyros instituto Lituanistinių studijų katedroje vyksta Lituanistinės studijos užsienio lituanistinių mokyklų mokytojams. Jose dalyvauja lituanistinių mokyklų mokytojai iš Airijos, Australijos, Jungtinės Karalystės ir Latvijos.

Studijų dalyviai gilina savo žinias apie lietuvių kalbos kaip paveldėtosios mokymo metodiką, Lietuvos ir lietuvių kalbos istoriją, socialinį gyvenimą ir šiandienos politikos aktualijas, naujausią vaikų ir paauglių literatūrą, taip pat pristato savo lituanistines mokyklas, rūpesčius, džiaugsmus ir iššūkius, diskutuoja apie savo darbo ir emigracijos patirtį, kalbos ir tapatybės išlaikymą, dvikalbystę. Kad paskaitos neprailgtų, mokosi pinti šiaudinius sodus ir dainuoti tradicines lietuvių liaudies dainas, šokti ratelius ir žaisti tradicinius žaidimus.

Studijų dalyviai jau lankėsi ar dar lankysis Valstybės pažinimo centre, M. Mažvydo bibliotekoje, Signatarų namuose ir MO muziejuje, ėjo į ekskursiją po Vilniaus senamiestį ir Užupį.

Studijose paskaitas skaito gausus būrys Taikomosios kalbotyros instituto dėstytojų ir kviestinių savo srities specialistų. Studijos organizuojamos laimėjus Švietimo mainų paramos fondo Užsienio lietuvių intensyvių neformalių lituanistinių studijų mokytojams organizavimo konkursą.

Informacijos šaltinis: http://naujienos.vu.lt/uzsienio-mokytojai-domisi-lietuviu-kalba/

Seniausia žinoma Lietuvos bibliotekose saugoma spausdinta knyga

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje „atrastas“ „naujas“ inkunabulas: Johanneso de Aragonios „Oratio ad Sixtum IV. Oratio ad Ferdinandum regem“, Johanneso Philippo de Lignamineʼo išspausdintas Romoje po 1471 m. gruodžio 19 d. (knygos šifras: I-25g). Šį atradimą lėmė tai, kad Biblioteka jau kurį laiką dalyvauja tarptautiniame projekte MEI (Material Evidence in Incunabula), kurio tikslas – aprašyti inkunabulus, pagrindinį dėmesį kreipiant į kiekvieną konkretų knygos egzempliorių, jo proveniencijas, kitus ženklus, galinčius padėti identifikuoti knygos istoriją. Tai paskatino nauju žvilgsniu peržiūrėti turimus inkunabulus bei pradžiugino netikėtais atradimais. Plačiau…

Paskelbti tarptautinio tyrimo TALIS rezultatai

2019 m. birželio 19 d. 48 pasaulio šalyse skelbiami tarptautinio EBPO TALIS tyrimo rezultatai. TALIS yra pirmasis tarptautinis tyrimas, kuriame tiriama mokytojų darbo aplinka ir darbo sąlygos mokyklose. Šiame tyrime Lietuvoje dalyvavo 3 759 pagrindinio ugdymo mokytojai ir 195 mokyklų vadovai.

Daugiau apie tyrimą ir rezultatus skaitykite čia.

Informacijos šaltinis: https://www.nec.lt/naujienos/

Nacionalinis mokytojų žygis

Birželio 28 d. nuo 9.30 val. Lietuvos vaikų ir jaunimo centras kartu su menų terapijos bei sveikatos specialistų komanda kviečia visus šalies mokytojus į Nacionalinį mokytojų žygį, rengiamą Neries regioniniame parke. Žygeiviai stengsis įveikti pasirinkto ilgio, 8 km. arba 15 km., trasą, pakeliui išbandydami įvairias patikusias veiklas. Plačiau…

Prašome pagalbos

Socialiniuose tinkluose plinta poeto Kornelijaus Platelio skelbiama žinia apie tai, kad apvogtas dailininkas Petras Repšys. Informacijoje rašoma: „Iš menininko Petro Repšio dirbtuvės pavogti jo sukurti medaliai ir plaketės, kuriuos jis ruošėsi perduoti Nacionaliniam muziejui. Kviečiu visus neabejingus šiam kruopštumo reikalaujančiam menui dalintis šiuo įrašu, idant vagis negalėtų jų parduoti, o gavusieji pasiūlymą pirkti žinotų, kad jie vogti. Tai mūsų nacionalinis turtas – apvogti esame visi.“
Plačiau…

M. Alper. Aloyzo Petriko literatūrinė premija – Mariui Marcinkevičiui ir Linai Dūdaitei

Knygos (asociatyvi) / BNS nuotr.

Vilniuje, Rašytojų sąjungoje, įteikta antroji daktaro Aloyzo Petriko literatūrinė premija, skiriama už lietuvių rašytojų sukurtus kūrinius vaikams ir jaunimui.

Ja apdovanoti du autoriai – rašytojas Marius Marcinkevičius ir dailininkė Lina Dūdaitė, įvertintas jų bendras darbas, knyga vaikams „Sivužas“.  Plačiau…

Išėjo 2-asis šių metų „Rubinaičio“ numeris

Pasirodė antrasis šiais metais žurnalo „Rubinaitis“ numeris. Leidinys, nušviečiantis Lietuvos ir pasaulio vaikų literatūros aktualijas, skirtas pedagogams, bibliotekininkams, leidėjams, tėvams, studentams ir kitiems, dirbantiems su vaikais bei jiems skirtomis knygomis. Plačiau…

Mokyklose paskelbti lietuvių kalbos ir literatūros mokyklinio brandos egzamino rezultatai

Bendrojo ugdymo mokyklose yra paskelbti lietuvių kalbos ir literatūros mokyklinio brandos egzamino rezultatai.

Šiais metais 8352 kandidatai laikė lietuvių kalbos ir literatūros mokyklinį brandos egzaminą. Egzaminą išlaikė 93,5 procentai kandidatų. Aukščiausius 9–10 balų įvertinimus gavo 2,5 procentai mokinių.

Taip pat skelbiami lietuvių kalbos ir literatūros kurtiesiems ir neprigirdintiesiems mokyklinio brandos egzamino rezultatai. Lietuvių kalbos ir literatūros kurtiesiems ir neprigirdintiesiems mokyklinį brandos egzaminą laikė 17 kandidatų. Visi egzaminą išlaikė.

Lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino rezultatai planuojami skelbti liepos 4 dieną.

Informacijos šaltinis: https://www.nec.lt/naujienos/948/